Naravna sirišča, primerna za konvencionalno in ekološko predelavo, brez uporabe genske tehnike.

Uporaba naravnih sirišč ima pri sirjenju več prednosti:

- več okusa v sirih

- večji izplen

- višji finančni donos